mandag, april 05, 2010

Hjemmebesøk

Hvert år så går vi på hjemmebesøk til alle barna som går i barnehagene våre. I Immanuel daghjem så deler lærerene barna imellom seg (dette er nødvendig da de har 86 barn i barnehagen), mens på Lovsangshjemmet så går alle lærerene på besøk til alle barna. Vi brukte to dager på dette. Lærerene hadde forbredt seg godt i år. De hadde observert alle barna på forhånd og skrevet ned observasjonen. Dette brukte vi som utgangspunkt for samtalen med foreldrene. Vi bad også om tilbakemelding fra foreldrene om hva de synest om barnehagen. Tilbakemeldingene var utelukkende positive (om det var det de egentlig mente, eller om de gav det svaret fordi de ikke turde å si sannheten det vet vi ikke). Det er veldig fint å møte barna og foreldrene hjemme. Vi har god tid til å snakke og vi får et bedre inntrykk av hvordan hverdagen er for barna. Flere av barna har foreldre som virkelig bryr seg, de er fattige, men jobber hardt for å gi barna en bedre hverdag og en mulighet for en god fremtid, mens andre igjen vokser opp hos besteforeldre eller slektninger fordi foreldrene har forlatt dem, sitter i fengsel eller er døde. Det møtet som gjorde mest inntrykk på meg denne gang var en jente vi besøkte den siste dagen, hun går ikke hos oss, men det gjør nabobarnet og det var moren hennes som tipset oss. Den lille jenta som i følge naboen utviklet seg sent, bodde sammen med mor, far og en halvbror på ca 6 kvadratmeter, i et skur av papplater, det var ikke tett og i regntida så er det stadig oversvømmelse på gulvet. Rommet luktet vondt da det var plassert nærmest oppå den lokale søppelhaugen. Vi fikk ikke observert jenta siden hun sov da vi var der, men hun fikk plass hos oss likevel til tross for at vi har tatt inn flere barn enn vi burde. I møte med denne jenta og de andre barna i slummen så ble jeg enda mer klar over hvor priviligerte vi nordmenn er og ikke minst vi i familien HaugChuwanon .

Ønsker du å støtte arbeidet vårt så kan du gjøre følgende:

Du setter inn penger på NMS sin konto som er 82200285030 og øremerker pengene til prosjektet "Barn og utdanning i Thailand" (som vi er en del av) ved å merke betalingen med nr 640479.


Hilsen Anne Storstein Haug

Ingen kommentarer: