mandag, mars 22, 2010

Kruu Nan

I dag vil jeg presentere en av våre lærere, Kruu Nan. Hun er nettop ferdig med bachelor utdannelsen sin og er den første på Lovsangshjemmet som har en bachelor degree. Hun har studert kristendom og massemedia. Faren jobber som radioevangelist og hun planla å gjøre det samme. Nå trives hun så godt med å jobbe med barn og føler det er det Gud vil bruke henne til, så hun planlegger nå å utdanne seg til førskolelærer også. Vi kolegaer er kjempeglade og stolte på kruu Nan sine vegne. Hun har brukt 8 år på å bli ferdig, dette fordi hun har hatt full jobb i tilegg. Jeg intervjuet Kruu Nan i forrige uke og fikk vite dette om henne. Hun kommer fra en kristen familie og har vært kristen hele livet. Faren jobber som evangelist og moren jobber med gårdsarbeid. Hun har 6 søsken og er nummer fire i søskenflokken. Hun kom sammen med familien til Bangkok som 5 åring og har bodd her siden. Hun bor fortiden i nærheten av Immanuel kirke.
Kruu Nan har mange års erfaring fra barnehage. Før hun kom til oss så hadde hun jobbet fem år i en annen barnehage. Hun begynte å jobbe på Lovsangshjemmet for ca tre år siden, da hadde hun vært noen måneder i Tyskland og ble tipset om at det var ledig jobb hos oss av en som gikk i samme menighet som henne (Kruu Bit som jobber i Immanuel daghjem). Jeg spurte henne om hvorfor hun er kristen, og hun fortalte at ved å være kristen så har hun et håp, et håp om å være sammen med Gud en gang i fremtiden. Hun hadde også så mye å være takknemlig for, og rettet en stor takk til Gud for at hun nå var ferdig med utdannelsen.
Kruu Nan trives godt med å jobbe med barn. Hun sa blant annet dette "Jeg blir glad sammen med barn. Det å jobbe blant fattige barn oppleves som veldig meningsfult. Jeg synest synd på barna og prøver å hjelpe de så mye jeg kan. Men jeg blir av og til oppgitt når jeg møter barn som trenger mye hjelp og jeg føler jeg ikke får hjulpet de nok" (Det hører med til historien at Kruu Nan skjekket muligheten for å adoptere et barn som vi hadde i barnehagen fordi hun synest så synd i barnet. Men hun hadde ikke den inntekten som skulle til for å få lov å adoptere barnet etter thailandsk lov).Her sammen med foreldre og søsken etter å ha mottat eksamensbeviset.En bukett av penger. Dersom dere ser nøye på bildet så ser dere at noen av blomstene er laget av penger...Hennes niese, Nang fikk også eksamensbeviset sitt den dagen. Nang jobbet en kort stund på Lovsangshjemmet. Her er de omringet av familie.

Hilsen Anne Storstein Haug

fredag, mars 12, 2010

Friday club

Noe av det første Muk (vår nye medarbeider på ettermiddagsaktivitetene) har satt i gang er Friday club. Det er et tilbud for de eldste barna, fra 10 år og oppover. Vi har lenge hatt et ønske om å starte et arbeid blant de større barna for på den måten å kunne være en støtte og veileder for de når de skal inn i tenårene. I slummen er det kanskje ekstra vanskelig å være tenåring da omgivelsene ikke oppmuntrer en til å ta seg en utdanning. Fristelser som lettjente penger, ved å selge narkotika, selge kroppen sin, gamble ol. er store. Muk er rett mann på rett plass!!! Siden han selv er vokst opp i slummen så forstår han barna på en helt annen måte en vi som kommer utenfra. Muk har satt seg følgende mål for Friday club:
- At barna skal bruke fritiden sin på noe meningsfylt slik at de ikke fristes til å begynne med eller selge narkotika.
- Styrke felleskapsfølelsen.
- At barna skal lære seg sosiale normer. Slik at de kan bli akseptert av de som bor utenfor slummen og at andre kan stole på de.
- Utvikle seg i positiv retning og bli trygge på seg selv.
- Tenke positivt og sette seg mål for seg selv.
Hver fredag kommer ca 15 barn. Han har satt en øvre grense på 30 stk. Stort sett så har en Friday club på Lovsangshjemmet, men ca en gang i måneden så skal de dra ut av slummen, spise sammen, gå på kino, besøke noen etc.
Hilsen Anne Storstein Haug

mandag, mars 08, 2010

Besøk

Immanuel daghjem og Lovsangshjemmet får stadig besøk av nordmenn som ønsker å se arbeidet som drives på de to plassene. Vi som jobber der synest det er inspirerende og kjekt med besøk, og de som besøker oss får se hvordan livet leves under motorveien og hva NMS sammen med den lokale kirken gjør for å gjøre livet litt bedre for de mange barna som bor der. Den siste gruppe med nordmenn som var innom oss var fra Askøy menighet og Fjell menighet.De overrekte en flott gave til Lovsangshjemmet; 120 nye skoleuniformer. På bildet ser dere Kruu Sao ta imot gaven.
Er det noen av dere der hjemme som skal til Bangkok og har lyst til å besøke oss så ta kontakt!

Vennlig hilsen Anne Storstein Haug