torsdag, august 28, 2008

Transportmidler

Det er mange måter og komme seg til og fra barnehagen på. Veldig mange bor i nabolaget og kan derfor gå til barnehagen. For de som bor litt lenger unna er motorsykkel eller sykkel et godt alternativ. Og når en først drar for å hente sitt barn så tar de gjerne med naboens barn også. Vi voksne (iallfall oss misjonærer) synest det ser vel farlig ut mange ganger. Her kommer noen bilder.

Adjaan Ant

Tenkte jeg skulle presentere evangelisten i Immanuel menighet. Som evangelist er han også leder av menigheten (egentlig så er det biskopen i ELCT som har det overordna ansvaret, men siden biskopen er en meget travel mann, så ligger det meste av lederansvaret på Adjaan Ant). Som leder av menigheten har han også hovedansvar for ettermiddagsaktivitetene på Lovsangshjemmet. Inntil nylig så har han hatt hovedansvar for Immanuel Daghjem og Daghjemmet på Lovsangshjemmet. Nå har diakoniavdelingen i Evangelical Lutheren Church of Thailand (ELCT) overtatt det ansvaret.
Adjaan Ant er 27 år og er gift med Pranii. De møttes da han var student på LITE, bibelskolen som ELCT driver. Prani jobbet der, noe hun gjør fortsatt.
Adjaan Ant kommer fra Udon i Nord-Øst Thailand. Han ble kristen da han var 14 år, to år etter at faren hans ble kristen. Han forteller at familien hans var den fattigste familien i landsbyen, både moren og faren festet og drakk. Forandringen i livet deres skjedde da faren dro til Singapore for å jobbe. Her kom han i kontakt med "Thai good news" et kristent senter i Singapore som har som mål å være tilstede for thaier som jobber der (dette senteret drives med støtte blant annet fra NMS). Etter at faren ble kristen så studerte han bibelen i ett år for så å dra tilbake til landsbyen sin. Her startet han opp en kristen cellegruppe. Ingen andre i familien var kristne og adjaan Ant forteller at moren og han var de i familien som var de største motstanderene av kristendommen. De opplevde at farens nye tro splittet familien.
En dag inviterte faren moren og adjaan Ant med på cellegruppemøte. De gikk motvillig med forteller han, men den dagen kalte Jesus på de og begge tok i mot Jesus. Han forteller videre at etter det så har Gud velsignet familien rikt. Alle i familien er kristne. Alle søskenene hans har familie og faste jobber. Adjaan Ant selv har hatt mulighet til å ta en bachelor utdannelse på LITE og er nå evangelist i Immanuel.

Hilsen Anne Storstein Haug

torsdag, august 07, 2008

Engelskundervisning

En av aktivitetene vi har på ettermiddagen er engelskundervisning. Grunnen til vi har valgt å fokusere på nettop det er at engelskkunskapene her i Thailand generelt er dårlige og i slummen er de VELDIG dårlige. Behersker du engelsk så er mulighetene til å få en godt betalt jobb mye større. Barn som kommer fra familier som har en grei økonomi har mye større mulighet for å lære seg engelsk, ofte går de da på private skoler som fokuserer på dette faget, og de har mulighet til å ha ekstraundervisning. Dette har barna i slummen ikke mulighet til. De går på statlige skoler hvor engelskundervisningen stort sett er dårlig, og de færreste har mulighet til å delta på noen ekstraundervisning. Vi på Lovsangshjemmet ønsker å hjelpe de som vil lære seg engelsk, og de som ikke er så interessert prøver vi å få interessert... Vi deler barna opp i ulike grupper, vi deler de etter hvor gode de er i språket. Hvor mange grupper vi har avhenger av hvor mange voluntører og studenter som jobber hos oss. Namkang som er hun på høyre side på bildet er en av våre studenter. Hun får fortiden undervisning alene, da det er aller mest effektivt dersom vi ønsker rask framgang i språket. Faren til Namkang kom til senteret og spurte meg (Anne) om jeg ikke kunne undervise datteren i engelsk. Namkang hadde kommet inn på hotell linja på yrkeskolen og engelsk var et av de viktigste fagene der- et fag som Namkang ikke er så sterk i. Vi synest det er veldig kjekt når foreldrene kommer og spør, det viser at de også har et ønske for barnet sitt, et ønske om en god framtid for det. Jeg lovet faren at jeg skulle undervise datteren. Hun får nå undervisning en gang i uken (dersom vi har voluntører får hun tilbud om mer).

Hilsen Anne Storstein Haug