torsdag, august 07, 2008

Engelskundervisning

En av aktivitetene vi har på ettermiddagen er engelskundervisning. Grunnen til vi har valgt å fokusere på nettop det er at engelskkunskapene her i Thailand generelt er dårlige og i slummen er de VELDIG dårlige. Behersker du engelsk så er mulighetene til å få en godt betalt jobb mye større. Barn som kommer fra familier som har en grei økonomi har mye større mulighet for å lære seg engelsk, ofte går de da på private skoler som fokuserer på dette faget, og de har mulighet til å ha ekstraundervisning. Dette har barna i slummen ikke mulighet til. De går på statlige skoler hvor engelskundervisningen stort sett er dårlig, og de færreste har mulighet til å delta på noen ekstraundervisning. Vi på Lovsangshjemmet ønsker å hjelpe de som vil lære seg engelsk, og de som ikke er så interessert prøver vi å få interessert... Vi deler barna opp i ulike grupper, vi deler de etter hvor gode de er i språket. Hvor mange grupper vi har avhenger av hvor mange voluntører og studenter som jobber hos oss. Namkang som er hun på høyre side på bildet er en av våre studenter. Hun får fortiden undervisning alene, da det er aller mest effektivt dersom vi ønsker rask framgang i språket. Faren til Namkang kom til senteret og spurte meg (Anne) om jeg ikke kunne undervise datteren i engelsk. Namkang hadde kommet inn på hotell linja på yrkeskolen og engelsk var et av de viktigste fagene der- et fag som Namkang ikke er så sterk i. Vi synest det er veldig kjekt når foreldrene kommer og spør, det viser at de også har et ønske for barnet sitt, et ønske om en god framtid for det. Jeg lovet faren at jeg skulle undervise datteren. Hun får nå undervisning en gang i uken (dersom vi har voluntører får hun tilbud om mer).

Hilsen Anne Storstein Haug

Ingen kommentarer: