mandag, november 14, 2011

Flommen i Thailand

Mange av dere der hjemme har spurt om Lovsangshjemmet og omraadet der er berort av flommen. Vi synest det er godt aa vite at mange der hjemme bryr seg om oss og ber for oss naa i denne vanskelige tiden. Slummen er enda ikke berort av flommen, men vi er forberedt paa at vannet vil komme. I mellomtiden saa leves livet saa normalt som mulig, men alle gaar litt saann og venter. Barnehagene er aapnet igjen, men har holdt stengt noen dager slik at lererene har hatt mulighet til aa vere med paa hjelpearbeidet som kirken har satt i gang for aa hjelpe flomofrene. To store hjelpesendinger er til naa sendt ut og flere vil det bli. Paa bloggen www.drommenomenfremtid.blogspot.com saa kan dere i dag lese om misjoner Anne Brit Hatleskog sin opplevelse da hun besokte et omraade som var hardt rammet av flommen. Anne Brit er gift med Arne som jobber her paa Lovsangshjemmet.
Jeg (Anne Storstein Haug) bor i et omraade som er berort av flommen og guttene og jeg har vert evakuert i over to uker naa. Mannen min er hjemme og passer paa huset. Han har en stor firehjulstrekker saa han kommer seg rundt til tross for mye vann i gatene (huset vaart er enda tort, men ligger paa en "oy"). Her kommer noen bilder fra den ene pakkedagen i kirken vaar, over 500 poser med mat og utstyr ble pakket den dagen. Lererene paa Immanuel daghjem og Lovsangshjemmet har gjort en kjempeinnsats i hjelpearbeidet!