torsdag, november 26, 2009

Skole og utdanning i Thailand

NMS har nylig samlet flere små prosjekter inn i større prosjekter. Prosjektet "Daghjemmene i Immanuel og Lovsangshjemmet" er nå sammen med "Stipend for fattige barn" og "Immanuelhjemmet i Phibun" blitt samlet i prosjektet "Skole og utdanning i Thailand".

Tenkte at dere som følger bloggen vår skulle få bli litt kjent med de to andre prosjektene som nå ligger under samme prosjekt som oss.

Immanuel hjemmet i Phibun
Immanuelhjemmet ligger I Phibun som er i nord-øst Thailand og er et internat for jenter og gutter i alder 13-18 år. I år bor det 32 jenter og 10 gutter på internatet. Grunnen til at det er flere jenter enn gutter er at gutter her i Thailand generelt får bedre muligheter enn jentene. Dersom en familie bare kan støtte noen av barnas utdannelse så er det som oftest guttene som får mulighet først. Derfor ønsker Immanuelhjemmet å hjelpe flest jenter, slik at flere jenter fra fattige familier kan studere videre og få seg en utdannelse. Det er tre kriterier for å få støtte: 1. De må være skoleflinke. 2. De må komme fra fattige familier. 3. De må bo langt unna Immanuelhjemmet.Immanuelhjemmet samarbeider tett med kommunen og landsbyskolene. Det er lærere fra de forskjellige barneskolene som tipser Immanuelhjemmet om hvilke elever som trenger hjelp og som oppfyller kriteriene. Ledelsen i Immanuelhjemmet besøker deretter skolene og familiene til barna som trenger hjelp. Den endelige avgjørelsen av hvem som får plass taes av styret for Immanuel hjemmet.Barna kan bo på internatet til de er ferdig med vidergående. Etter det så kan de søke om lån til videre utdannelse. Nesten alle som flytter på internatet blir værende og nesten alle velger å ta seg høyere utdannelse.Alle barna som bor på internatet går på offentlig skole, men på internatet så får de ekstraundervisning i fag de er svake i. I tilegg så er det fast leksetid hver dag, på den måten hjelper en barna til å ta skolen seriøst. En har også leksegrupper hvor de flinkeste elevene hjelper de som er svakere. Av og til kommer folk utenfra som underviser barna i ulike tema som helse, sang, engelsk etc. Fra november til april vil to jenter som studerer på Hald internationale senter bo på internatet og undervise barne i engelsk.Barna som bor på internatet får skoleuniform, utstyr de trenger på skolen og lommepenger i forbindelse med aktiviteter på skolen. De har også en del plikter, blant annet å lage mat, servere mat, vaske opp, vaske og rydde internatet. Og de har ulike ansvarsoppgaver i den lokale kirken, noen er med i Lovsangsteam, andre i musikkgruppa, noen hjelper til på søndagskolen etc.

Stipend til fattige barn.
I år så er det 342 barn som får støtte til utdannelse gjennom prosjektet stipend til fattige barn. Ca 80 av barna bor i Bangkok, resten bor på landsbygda.Det er et team på fem stykker som jobber i prosjektet og som vurderer hvem som skal få støtte og hvor stor støtten skal være. Siphan er leder for teamet. Styret for prosjektet er de som tar den endelige avgjørelsen. Prosjektet gir støtte til barn i alder 6 år til 18 år. Det er også mulig å søke om støtte til videre utdannelse. Prosjektet gir også det de kaller for ”mattilegg støtte”. Dette er støtte til melk til små barn. Av ulike årsaker så er det mange mødre som gir morsmelk til barna sine bare en kort stund. Derfor trenger barna morsmelkerstatning. I Thailand koster den veldig mye.Det er de lokale kirkene som melder fra om barn som trenger støtte. Når teamet får en slik melding så drar de på hjemmebesøk for å undersøke om barnet virkelig trenger hjelp. Det de ser på er hvordan familien har det generelt; om foreldrene bor sammen, de ser på hvem barna bor sammen med (foreldre, besteforeldre, naboer ol). De ser også på inntektene i familien, hvordan huset de bor i er, verdisaker etc. Behovet for hjelp er stort og utvelgelsen kan ofte være vanskelig.Barna en støtter får oppfølging av den lokale kirken og også fra teamet. En fra teamet er på besøk hos stipendbarna tre ganger i året. De arrangerer leir for de en gang i året, har en familiedag og en utflukt i året.De har gode rutiner slik at pengene som blir gitt til en familie går til det det skal- støtte til skolegang. Barna som får støtte må sende inn semester resultatene hvert semester. Og blir oppfordret til å studere flittig. Dersom teamet ikke mottar semester resultatet besøker de den aktuelle ungen. Jeg intervjuet Paythoon som er ansvarlig for stipendbarna her i Bangkok for å lære litt mer om prosjektet. Paythoon har jobbet i prosjektet i flere år. Han har studert fire år på LITE, preste- og bibelskolen til den Evangeliske Lutherske kirke i Thailand og på Ramkhampheng university hvor han utdannet seg til sosial arbeider. Han kommer selv fra en fattig familie og opplever det som veldig meningsfylt å kunne hjelpe barn som nå er i den situasjonen som han var i som liten. Han ser tydelig at det ikke bare er barnet som får hjelp. Hele familien får det bedre dersom en i familien får støtte. Han har også flere ganger opplevd at foreldre som tidligere ikke såg viktigheten av utdannelse, som bare ønsket at barna skulle bli ferdig med ungdomskolen og så begynne å jobbe for å hjelpe familien, har forandret holdning etter samtaler med han. På hjemmebesøkene bruker de mye tid på å få foreldrene til å forstå viktigheten av utdannelse.

Veldig mange av dere som leser bloggen vår er faste støttespillere. Det setter vi veldig stor pris på. Det er veldig mange fattige barn som får en bedre hverdag og framtid gjennom dette prosjektet.

Vi trenger flere støttespillere så hjelp oss gjerne med å skaffe flere!

Så enkelt er det å støtte oss. Du setter inn penger på NMS sin konto som er 82200285030 og øremerker pengene til prosjektet "Skole og utdanning" i Thailand ved å merke betalingen med nr 640479.

Hilsen Anne Storstein Haug

lørdag, november 14, 2009

Ton- en fiolinelev

Ton er en 17 år gammel gutt som har vært med på aktivitetene på Lovsangshjemmet siden det startet opp for nesten 10 år siden. Han har alltid vært veldig positiv til å være med på det meste, men de siste årene er det vel musikken han har satset mest på. Han er veldig god til å spille Djakee som er et Thai-instrument, i tillegg til fiolinen. Hans store drøm er å bli fiolinist. For noen uker siden var Susanna (en finsk misjonær) og jeg med han ut til Mahidol Universitet, et annerkjent musikkuniversitet som ligger en times kjøretur ut fra Bangkok, på opptaksprøve.
På bildet over ser dere Ton og meg før fiolinprøven. Jeg fikk være med å spille piano til.
Og Ton han kom inn han! På fiolin/musikk linja på Mahidol Universitet!

Hilsen Solveig Johannessen