onsdag, september 26, 2012

Drømmen om en fremtid

"Drømmen om en fremtid" er navnet på bloggen som omhandler arbeidet blant fattige barn her i Thailand som Det Norske Misjonsselskap er med og støtter. På den bloggen fortelles det jevnlig fra arbeidet på Lovsangshjemmet og Immanuel daghjem og også fra det andre arbeidet som NMS er med og støtter.
Framover så er det den jeg vil oppdatere jevnlig og oppfordrer derfor dere alle til å følge den bloggen istedenfor den du leser nå. Denne her vil ikke bli oppdatert lenger.

"DRØMMEN OM EN FREMTID" www.drommenomenfremtidblogspot.com

Vi har også en facebook side som heter det samme (Drømmen om en fremtid), bli gjerne medlem der og du vil få nytt fra oss jevnlig.

Hilsen Anne Storstein Haug