fredag, mars 12, 2010

Friday club

Noe av det første Muk (vår nye medarbeider på ettermiddagsaktivitetene) har satt i gang er Friday club. Det er et tilbud for de eldste barna, fra 10 år og oppover. Vi har lenge hatt et ønske om å starte et arbeid blant de større barna for på den måten å kunne være en støtte og veileder for de når de skal inn i tenårene. I slummen er det kanskje ekstra vanskelig å være tenåring da omgivelsene ikke oppmuntrer en til å ta seg en utdanning. Fristelser som lettjente penger, ved å selge narkotika, selge kroppen sin, gamble ol. er store. Muk er rett mann på rett plass!!! Siden han selv er vokst opp i slummen så forstår han barna på en helt annen måte en vi som kommer utenfra. Muk har satt seg følgende mål for Friday club:
- At barna skal bruke fritiden sin på noe meningsfylt slik at de ikke fristes til å begynne med eller selge narkotika.
- Styrke felleskapsfølelsen.
- At barna skal lære seg sosiale normer. Slik at de kan bli akseptert av de som bor utenfor slummen og at andre kan stole på de.
- Utvikle seg i positiv retning og bli trygge på seg selv.
- Tenke positivt og sette seg mål for seg selv.
Hver fredag kommer ca 15 barn. Han har satt en øvre grense på 30 stk. Stort sett så har en Friday club på Lovsangshjemmet, men ca en gang i måneden så skal de dra ut av slummen, spise sammen, gå på kino, besøke noen etc.
Hilsen Anne Storstein Haug

1 kommentar:

Else Karin sa...

Å, SO FANTASTISK!!!! d e jo verkeleg akkurat nåke sånt so har mangla før!!