søndag, februar 21, 2010

Takk!

Solveig Obrestad Hauge har hjulpet til hos oss på Lovsangshjemmet i noen uker nå. Vi vil med dette si tusen takk for hjelpa. Som jeg har skrevet så mange ganger før; det er så kjekt med dere unge og engasjerte som kommer hit for å hjelpe oss på Lovsangshjemmet. Solveig er på "verden rundt" tur og hennes opplevelser kan dere følge på bloggen http:// solveigoginger.blogspot.com

Hilsen Anne Storstein Haug

Ingen kommentarer: