tirsdag, februar 16, 2010

10 gode grunner...


10 GODE GRUNNER TIL Å STØTTE DET NORSKE MISJONSSELSKAPS ARBEID (NMS):


1. NMS er en organisasjon med mange års erfaring fra
utlandet. Vi kan jobben vår!

2. Dine penger blir øremerket det formålet du ønsker
å støtte.

3. Vår organisasjon er godt forankret i det lokale
samfunnet. Med vår
lokale kompetanse når vi områder
andre ikke når.

4. Vi setter ikke i gang våre egne prosjekt, men samarbeider
med lokale partnere. Dette er
kostnadseffektivt.

5. Våre prosjekt er bærekraftige. Våre mål er å istandsette
våre lokale partnere til å kunne drive egne prosjekt. Når vi
trekker oss ut, fortsetter den positive utviklingen.

6. NMS er åpen om sitt verdigrunnlag. Vi tror på Jesus
Kristus og ønsker at hele verden har mulighet til å bli
kjent med han.

7. Vi gir støtte til mennesker avhengig av deres situasjon,
ikke deres tro.

8. Vi oppmuntrer til dialog mellom mennesker fra ulik
religiøs bakgrunn. Dette tiltaket hjelper å bygge opp
samfunnet og skaper et fredelig miljø.

9. NMS står for forutsigbarhet. Vi er en stor organisasjon,
med god forankring både nasjonalt og internasjonalt.
Våre partnere kan stole på oss.

10. Utviklingsarbeid i dag er ikke preget kun av en
”kunnskapsrik partner”, men av to.
Vi verdsetter og
benytter oss av den kunnskapen samarbeidspartnerne
allerede har.


Min (Anne) oppfordring til dere som enda ikke støtter NMS er: Ta utfordringen og bli støttespiller i dag. Behovene er mange både her i Thailand og i andre land som NMS jobber i.

Dersom du ønsker å støtte barnehagene i Immanuel og Lovsangshjemmet så kan dere gjøre følgende:


Du setter inn penger på NMS sin konto som er 82200285030 og øremerker pengene til prosjektet "Skole og utdanning i Thailand" (som vi er en del av) ved å merke betalingen med nr 640479.

Vennlig hilsen Anne Storstein Haug

Ingen kommentarer: