onsdag, januar 14, 2009

Myggen

Det er mye mygg på Lovsangshjemmet og i nabolaget. Stort sett er det ufarlig å bli bitt av mygg, men det siste året har det vært en veldig stor økning av mennesker som har fått dengue feber, pga at de er blitt bitt av mygg som har denne smitten i seg. Derfor er en nå mye mer opptatt av å beskytte seg mot mygg. Denguefeber er en skummel febersykdom som en i verste fall kan dø av. Staten har sine "aksjoner" mot myggen og i går fikk vi besøk av myggutryddere i slummen. Da de kom så var det bare for oss å komme oss ut av barnehagen og til et giftfritt område. Naboen hadde bil og vi kjørte vekk... (vi kjørte ikke på noen hovedvei altså).

Ingen kommentarer: