mandag, september 20, 2010

Foreldremøte på fritidsklubben

For første gang har Lovsangshjemmet arrangert foreldremøte for foreldrene på fritidsklubben. Nesten 20 stykker stilte opp, noe som vi var veldig fornøyd med siden dette var første gang.
Vi presenterte arbeidet vårt, fortalte litt om regler på senteret og om hvorfor vi hadde disse reglene, og vi snakket litt om planene våre framover. Vi ser tydelig at får vi til et samarbeid med foreldrene så er muligheten for at barna skal ta en utdannelse og på den måten få mulighet til å leve et liv utenfor slummen stor. En av oppgavene til barne- og ungdomsarbeideren vår Muk, er jo nettop det å jobbe for å få et godt samarbeid med foreldrene. Det å ha jevnlige foreldremøter er et av mange tiltak som vi har satt i gang/skal sette i gang slik at vi skal få dette til. Undertegnede bad om ordet og fikk snakket litt om engelskundervisningen vi har. Alle er enige om at engelsk er vikig, jeg snakket om viktigheten av at foreldrene minner barna på å gå på senteret nettop den dagen, for engelsk er ikke akkurat den aktiviteten barna foretrekker etter en lang dag på skolen.
Muk gjorde en god jobb. Han snakket både engasjerende og lett forståelig om arbeidet på senteret.
Presten vår er leder av fritidsklubben og var den som ledet møte.
Damen til venstre er tidligere leder for området vi holder til. Hun var den som i sin tid ønsket arbeidet vårt velkommen. Hun oppfordret alle foreldre til å støtte opp om dette gode arbeidet som Lovsangshjemmet gjør for nærmiljøet. Det var en kjekk tilbakemelding å få.

Vennlig hilsen Anne

Ingen kommentarer: