onsdag, mai 26, 2010

Hvorfor skal vi bry oss?Hvorfor skal vi bry oss? Er det noe vits? Hva kan jeg gjøre?
Det er lett å tenke sånn. Gjemme fattigdommen vekk og heller fokusere på livet her i Norge. Vi prøver å gjøre alt mulig for å holde bensinprisene nede, for hvis de stiger med to kroner er vi nordmenn dømt til å bli fattige. Det er så mye enklere å engasjere seg i det som er rundt oss. Det som en ser hver dag og som handler om en selv. For tørr vi egentli
g å ta en titt utenfor vårt gode land? Tørr vi se hvordan livet til over en milliard mennesker er? Tørr vi se kontrastene?

Akkurat nå lever over 1 milliard mennesker i absolutt fattigdom(dvs. under 1 US dollar om dagen), og 30 000 barn under 5 år dør hver eneste dag av sult og sykdommer nordmenn enkelt kunne leget. Men hva kan jeg gjøre med det? Hvordan kan jeg utrydde fattigdommen? Den er jo så altfor stor. Jeg kan innrømme at før tenkte jeg at det var håpløst. Jeg tenkte at fattigdommen alltid ville være der og at det rett og slett er nyttesløst. Og kanskje er det sant. Kanskje er det umulig å bekjempe fattigdommen totalt? Men det er ikke lenger det jeg fokuserer på. For etter et halvt år i Thailand har jeg begynt å tenke annerledes. For jeg har sett at det nytter. De pengene vi samler inn her i Norge hjelper andre. Det arbeidet misjonærer og andre frivillige gjør betyr en forskjell. Det er mulig å forandre verden. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Og hvis flere begynner å tenke på det, tror jeg verden kan bli en bedre plass å leve i. Du trenger ikke å ha som mål å utrydde fattigdommen, men du kan velge å hjelpe i hvert fall en person å få et bedre liv.

I Matteus 25, 35-40 står det:
"For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg;
jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.' Da skal de rettferdige svare: 'Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?' Og kongen skal svare dem: 'Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.'"

Så hvorfor skal vi bry oss?
Fordi Gud sier vi skal gjøre det, og fordi det nytter å hjelpe sin neste!

Hilsen Siri Bjorå (student ved Hald Internasjonale Senter som har hatt sitt uteopphold i Bangkok i Thailand)


Ingen kommentarer: