lørdag, januar 09, 2010

Opptak

Barnehagen på Lovsangshjemmet har vært åpen en uke etter juleferien, plakaten om at vi har ledige plasser neste barnehageår er fortsatt uskreven, og vi har allerede fått 20 søknader fra foreldre som ønsker barnehageplass for sine små når nytt barnehageår starter i mai. Vi synest det er veldig kjekt at vi er så populære... men synest det er vanskelig når vi må si nei til så mange. Vi kan bare ta inn 7 stykker, kanskje 10...så det vil ikke komme opp noen plakat om ledige plasser i år. Vi håper at vi fra neste år kan utvide arbeidet vårt. På Lovsangshjemmet er det vanskelig å ta inn flere enn nå (35 barn) pga plassen, men i Immanuel daghjem vil det være mulig å ta inn flere barn om vi får mer støtte, så det skal vi søke om.
Problemet i år er at vi har 15 barn fra Lovsangshjemmet som er gamle nok til å begynne i Immanuel daghjem, men Immanuel daghjem får bare støtte for 30 barn som kommer fra Lovsangshjemmet (foreldrene betaler en egenandel på 10-2o bath dagen) og siden de allerede har 35 barn fra Lovsangshjemmet der og bare fem av de begynner på skolen i mai, så sier det seg selv at de ikke kan ta inn så mange fra oss i år. (På bildet- Kruu Sao)

Hilsen Anne Storstein Haug

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hei Anne!
Når du sier "få støtte fra" og "som vi skal søke om", hvor mener du fra da? ELCT, diakoniavdeling? NMS? Thailandske myndigheter? En begrenses jo av de fysiske rammene, rom, lærere etc. Men hvordan kan en utvide de økonomiske rammene? Er det noe en kan gjøre fra Norge?
Du skriver at "vi håper at vi fra neste år kan utvide arbeidet vårt", hvilke planer eller tanker har dere?
Olav Skjerpe

Drømmen om en fremtid sa...

Kruu Chommenard og jeg vil sammen med noen fra diakoniavdelingen skrive en søknad til NMS om å utvide arbeidet vårt i Immanuel daghjem. Vi ønsker å kunne ta imot 100 barn istedenfor de 84 vi har nå. Vi (Kruu Chommenard og jeg) ønsker at 60 plasser skal være forbeholdt barn fra Lovsangshjemmet. Når vi så har skrevet en søknad så må den sendes til kirkestyret. Godkjenner de søknaden så kan vi sende den videre til NMS i Norge. Dersom vi får mer midler så ønsker vi blant annet å ansette flere lærere (frigjøre tid for Kruu Chommenard slik at hun har bedre tid til å lage planer og bedre tid til å veilede personalet), male barnehagene, skifte lysrør ol i Immanuel daghjem.