fredag, november 28, 2008

Det lilla rommet

Vi har fått et nytt flott rom på Lovsangshjemmet. Det ligger i andre etasje og det har aircondition... Andre etasje på Lovsangshjemmet har så og si stått tomt mesteparten av tiden, dette fordi det er så alt for varmt der oppe. Men med aircondition så fungerer det perfekt. Det lilla rommet er også "det stille rommet", der oppe har vi rolige aktiviteter og barna som besøker rommet forventes å være rolige. Vi tror at barn, og kanskje ekstra barn i slummen, trenger en plass der det er stille og rolig. Der de kan konsentrere seg om en aktivitet over lengre tid uten å bli forstyrret. Vi tror at ved å ha dette rommet så hjelper vi barna til nettop det, å kunne konsentrere seg over noe i lengre tid. Dette vil kunne hjelpe de i skolen også.
Rommet har vært i bruk i to uker nå og vi voksne er strålende fornøyd.
Fire ganger i uken så bruker barna i barnehagen det. Jeg har startet smågrupper for de barna som skal begynne i Immanuel Daghjem til våren. Målet med gruppeaktivitetene er å forbrede de til starten i den nye barnehagen. Fokus i smågruppene er på lek, men en har valgt leker som stimulerer barna på ulike måter, blant annet finmotorikk. Et annet mål er å veilede lærerne i barnehagen på hvordan en kan hjelpe å stimulere barn gjennom lek.
På ettermiddagen så blir rommet brukt til engelskundervisning og til å spille spill og legge puslespill. Hver torsdag bruker vi rommet til kunstundervisning.
En gang i måneden vil vi ha kino der.
Hilsen Anne Storstein HaugIngen kommentarer: